Въпроси и отговори - Компания ПРАНА
Расчет стоимости
+359 877 470 155
Imeil: bgprana@gmail.com
Skype: bgprana
Други контакти

Въпроси и отговори

 1. С какво системата на рекуператора Прана се отличава от вентилацията на реверсен режим ?
  Рекуператорът Прана за разлика от вентилацията на реверсен режим осигурява едновременно притока и изтеглянето, без смесване на въздушните потоци. Точно с това се отличава вентилационната система Прана от вентилацията на реверсен режим. Знаем, че вентилацията на реверсен режим не работи едновременно, а отделно за притока и отделно за изтегляне. Затова за работата им е необходимо да се поставят две съоръжения. Ще разгледаме някои отличителни аспекти на това, как работи системата на реверсните съоръжения и системата на рекуператора Прана.

  Системата на рекуператора Прана винаги осигурява с 8% повече обем на притока на въздух отколкото на изведения въздух. Това е важно и добре обмислено условие за работа на вентилационната система, което компенсира абсорбатора в кухнята и вентилацията в банята, разреждащи въздуха.

  Благодарение на такова пропорционално разпределение на въздушните потоци на притока и на излизащия въздух, се предотвратява опасността за обратна тяга. Тя се проявява като безобидно плъзгане на миризмите от кухнята и тоалетната из целия апартамент или къща. Но може да стане опасна за здравето и живота при натравяне с въглероден оксид, който не се извежда от вентилационните канали и изпълва /се просмуква/ в жилищните помещения. Отравянето с въглероден оксид е главна заплаха на небалансираната и неподходящо избрана схема на вентилация.

  Точно по тази причина вентилацията на реверсен режим се инсталира по двойки. Когато едното съоръжение работи за изтегляне, второто го компенсира с притока. Игнорирането на тази препоръка на разработчици и производители може да доведе и до необратими последствия. Първите системи за вентилацията на реверсен режим са разработени от немски инженери и дори са се продавали само по двойки. За сметка на това работата на рекуператора Прана е изчислена на единен процес на работа в едно помещение. Това, че рекуператорът Прана постоянно и едновременно обслужва два разнопосочни въздушни потока, означава че дава стабилен и висок КПД.

  КПД на вентилацията на реверсен режим, както посочват производителите е в пиковата точка на работата на топлообменника, след което с всяка следваща секунда след пиковия момент, топлообменникът, а следователно и постъпващия чрез него въздух става по-студен.

   

 2. Какво е това децентрализирана вентилационна система рекуператор Прана ?

  Вентилационната система за притока и отвеждането на въздуха - рекуператорът Прана – това е работен модул със стандартен диаметър (150 мм, 200мм, 340мм). Този уред се монтира в горната част на стената, която граничи с улицата. Прави се отвор към улицата със съответстващия диаметър, в което върху монтажната пяна или друг уплътнител се поставя работния модул. Забележими остават само вентилационните решетките: едната вътре в помещението, а другата – на фасадата.

  Вентилацията на помещението се осъществява за сметка на това, че рекуператора Прана изтегля топлия отработен въздух от помещението и го „изхвърля” на улицата, едновременно с това той осигурява постъпването на пресен свеж въздух и го подава в помещението.

  При това тези въздушни потоци разделени както вътре в работния модул, така и на „входа-изхода” не се смесват помежду си. За сметка на преминаването на въздушните потоци през системата на медните топлообменици, разположени вътре в работния модул, топлия отработен въздух отдава топлината си на студения влизащ.

  Когато вентилацията работи през летния период, в рекуператора протича обратен процес – кондензация. Вентилационната система се включва към стационарно елзахранване с променлив ток с напрежение 220 волта и честота 50 херца.

 3. С какво се отличава Рекуператорът от климатика?

  Климатикът ни осигурява комфортна прохлада през лятото или топлина през зимата, но не ни осигурява приток на свеж въздух. Вентилационната система – рекуператора Прана, за разлика от климатика ни осигурява свеж въздух, запазвайки неговата топлина или прохлада, благодарение на топлообмена.

  Освен това климатика има филтри, които при определени обстоятелства могат да бъдат опасни източници на натрупваване на прах, бактерии и вируси, които впоследствие попадат в човешкия организъм. Всички допълнителни функции на климатика – са причина да се увеличи неговата цена и частично начин да се компенсират неговите негативни последствия.

  Вентилационна система - рекуператор Прана може да работи в комплект с климатика в едно помещение, допълвайки се. Климатикът създава прохлада, а рекуператорът съхранява тази прохлада, подавайки в помещението пресен въздух.

 4. Защо вентилационната система рекуператор Прана няма електронни йонизатори на въздуха?

  Започваме с това, че електронните йонизатори на въздуха създават „изкуствени йони”. Отчитайки, че децентрализираната вентилационна система - рекуператор Прана – осигурява пряк въздухопоток в помещението през работния модул и е причина за запазване на естествения състав на въздуха (йонен и енергиен). Йоните във въздуха ни зареждат с енергия.

  Освен това, благодарение на природните свойства на метала мед и пластмаса, от които е изработена вентилационната система - рекуператор Прана, при преминаването на въздуха през нея се създава статична енергия, която подхранва йоните и удължава съществуването им. Затова монтирането на изкуствените йонизатори на въздуха във вентилационна система - рекуператор Прана – няма смисъл.

 5. Създава ли се вътре в работния модул на вентилационната система - рекуператор Прана конденз?

  Предложената от нас вентилационна система – това е климатична техника и също така както всяка друга климатична тхника има предпоставки за образуване на конденз. Благодарение на иновационни конструктивни решения, незначително количество от конденза, което се образува за сметка на въздушните потоци във вид на пара се изхвърля на улицата.

  Освен това рекуператорът се монтира върху стената под наклон 3-5 градуса към улицата, което позволява с помощта на специални канали да се изведе конденза на улицата по естествен път.

 6. Не замръзва ли рекуператор Прана през зимния период?

  През целия период на реализация и експлоатация на рекуператора Прана случаи на обледеняване на работния модул при температура до -15 градуса по Целзий не са били наблюдавани. С цел за приспособяване към суровите зимни условия, нашите инженери са разработили допълнителна функция „мини загряване”, която позволява да се разшири температурния диапазон за комфортно използване на вентилационната система Прана.

  Тази функция може да се поръча допълнително в битови и промишлени серии. Допълнителното потребление на електроенергия при използването на тази функция е: при битова и промишлена серии е от 30Вт/час до 55Вт/час.

 7. Пропуска ли вентилационната система за притока и отвеждане на въздуха рекуператор Прана шума от улицата?

  Вентилационната система за притока и отвеждането на въздуха рекуператор Прана е снабдена със система от медни топлообменици.

  Звуковата вълна преди да влезе в помещението от улицата, преминава през сложен и начупен път на тази система, нейната амплитуда намаля. Като резултат нивото на шума се понижава с 7-8 пъти от началното.

 8. Какво е нивото на шума при работа на вентилационната система рекуператор Прана

  Вентилационната система Прана работи с няколко режима. Нивото на шума на разстояние 3 м от уреда при максималния режим на работа на децентрализираната вентилационна система на рекуператора Прана – не надвишава 38 децибела, което се приравнява с шума на климатика.

  При режим на работа „нощ” – 26 децибела, т. е. при дадения режим на работа рекуператорът работи почти безшумно.

 9. Колко електроенергия използва предлаганата вентилационна система?

  Консумираната енергия зависи от модела на рекуператора и режима на работа: от 7Вт/час до 310Вата/час.

 10. Всмуква ли децентрализираната вентилационна система рекуператор Прана – прах от улицата в помещението?

  Вентилационната система за притока и отвеждане на въздуха рекуператор Прана се монтира в горната част на външната стената, затова вероятността да проникне прах от улицата в помещението през уреда е минимална.

  Вентилационните решетки на рекуператора Прана са защитени със специални мрежи, които запазват качеството на въздуха и едновременно с това не допускат попадането на насекоми, пух и други външни частици. Освен това, благодарение на природните свойства на метала мед (медта притежава свойства на природен антисептик, максимално се доближава до среброто, което е естествен бактерициден метал), вътре в рекуператора се създава среда в която не виреят вируси, бактерии, микроби.

 11. Как се осъществява сервизно обслужване на рекуператора Прана?

  Фактически, вентилационната система на рекуператора Прана е самопочистващото се съоръжение. Веднъж на две години трябва (на места с повишено замърсяване по-често) да се провежда сервизно обслужване на уреда.

  За това се отваря вътрешната вентилационна решетка, изважда се топлообменикът от работния модул и се обтрива с влажна кърпа. Топлообменикът се подсушава и се поставя на работното му място. Провеждаме тази работа при изключена вентилационна система от електромрежата.

 12. Принцип на работа на децентрализираната вентилационна система рекуператора Прана.

  Вентилационната система е предвидена за включване към електромрежата за променлив ток с напрежение 220 волта и честота 50 херца. Вентилацията на помещенията става за сметка на това, че рекуператора Прана взема топлия „отработен“ въздух от помещението и го „изхвърля” на улицата. Едновременно с това всмуква от улицата свеж пречистен въздух и го вкарва в помещението.

  При това тези въздушни потоци разделени както вътре в работния модул така и на „входа-изхода” и не се смесват. За сметка на преминаването на въздушните потоци през системата на медни топлообменници, разположени вътре в работния модул, топлия излизащ въздух отдава своята топлина на хладния постъпващ въздух.

  Когато вентилацията работи през летния период, в рекуператора се осъществява обратния процес – кондензацията.

 13. Какво е нивото на въздухобмена, което осигурява вентилационната система за притока и извеждане на въздуха на рекуператора Прана?

  При максимален режим на работа на битовата серия притока на пресния въздух в помещението е 135м³/час, а отвеждането е 125м³/час.

  При нощен режим на работа, рекуператорът Прана осигурява приток на въздуха отвън 25 м³/час,а отвеждането е 20м³/час + 9 скорости между режима на работа.

  С цел да се компенсира работата на съществуващите извеждащи канали, притока на пресен въздух е с 5-8 м³/час е повече отколкото обема на изходящия въздух.

 14. Каква икономия на топлина се постига при работа на децентрализираната вентилационна система - рекуператор Прана?

  Нашето вентилационно оборудване позволява да се достигне коефициент на утилизация на топлината до 83%.

 15. Мухъл и плесен върху стените - след поставяне на алуминиева дограма. Помага рекуператор Прана.

  Борба с плесента и мухъла започва с премахването на факторите, които ги пораждат. При новите качествени и добре уплътнени стъклопакетни дограми почти няма приток на свеж въздух, а това означава, че няма да работи и класическата естествена вентилационна система (вентилационни решетки в кухнята, банята и в тоалетната). Всички миризми, отделеният въглероден диоксид и водните пари отделени от хората, растенията и предметите остават в помещенията. Резултатът – лошо самочувствие, задух, повишена влажност, конденз по стъклата, които неминуемо водят до образуване на мухъл и плесени.

  Мухълът и плесента много негативно се отразяват върху здравето на човека. Освен това ние получаваме много по-малко кислород и повече въглероден диоксид и радон, което също влияе негативно върху здравословното състояние. Спорите на плесените са навсякъде около нас и не съществува никаква реална възможност да се избавим от тях. Правилният подход към проблема е премахване на причината за поява на плесени.

  Мухълът или плесента, които вече съществуват няма как да се премахнат от рекуператора – повредените места е необходимо да се обработят с антигъбични средства. Монтирането на рекуператора ще обезпечи правилна вентилация, ще се нормализира влажността в помещението, ще се предотврати появата на конденз по стъклата както и плесени и мухъл по стените.

 16. Снабдена ли е вентилационната система - рекуператор Прана с филтри и защитни мрежи ?

  Филтри в рекуператора ние не поставяме принципиално, защото рекуператорът се нарича Прана, а Прана – тя е основна енергийната съсавка на живите организми на Земята и може да се възприема директно от въздуха. Когато въздухът преминава през филтъра ние губим тази енергетична съставка.

  Всъщност филтърът, за разлика от съвършенната система за очистването на въздуха в нашия организъм (а именно алвеолни макрофаги), натрупва прах и органически отпадъци и след кратко време вентилационната система се замърсява най-много точно чрез него.

  Освен това, филтърът трябва да се сменя навреме, което не се осъществява по редица причини: за някои това е скъпо, а някои просто забравят да направят това.... Като правило филтрите не се поставят с цел осигуряване на свеж въздух, а целта е да се удължи експлоатационния срок на самата вентилационна система.

  Вентилационните решетки на рекуператора Прана са защитени със специални мрежи, които запазват качеството на въздуха и едновременно с това не допускат попадането на насекоми, пух и други външни частици. Освен това, благодарение на природните свойства на метала мед (металът мед е природен антисептик, по своите свойства максимално се доближава до среброто), вътре в рекуператора се създава среда в която не виреят вируси, бактерии, микроби.

 17. Какво е това Прана?

  Прана (според други източници – „пране”) е особен вид жизнена сила, енергия.

  Прана – това е биоенергетическа съставка на въздуха, която включва в себе си йонен състав и много други необходими за живота показатели. „Прана” е катализатор на живота. Енергията на „прана” се отнася към тънките енергии.

  Известно е, че имунологичната и психичната устойчивост на човека пряко зависят от енергетическите съставки на въздуха. Точно затова на хората, които дишат изкуствен въздух (подводничари, летци, космонавти) се предоставя по-дълга отпуска със задължително посещение на лечебни санаториуми край морето или в борова гора.

  Ние също така след работа в офиса отиваме да се поразходим на „чист въздух”, дори ако това е замърсения градски въздух. Недостигът на „прана” предизвиква по-ниска производителност на труда, повишена умора, угнетено психическо състояние на човека. Установено е, че за осигуряването на „прана” на семейство от трима души, необходимия минималния въздухопоток (въздухообмен) трябва да бъде 5м3/час, пресния въздух трябва да постъпва само отвън, без механични въздействия, а дължината на тръбата за въздуха не трябва да бъде по-дълга от 1 м.

 18. В какъв срок ще покриете разноските за вентилационната система - рекуператор Прана?

  Когато смятате разноските по монтирането на рекуператора трябва да вземете под внимание, че рекупероторът създава дълготраен комфорт на обитаване в помещението, осигурявайки нормална влажност и приятна свежест на стайния въздух, ликвидира негативните явления, свързани със „синдрома на болната сграда”.

  Свежият въздух осигурява висока профилактика на болести, здрав сън и добро самочувствие. При нормална въздушна влажност плесените не могат да се развиват и затова е особено важно правилно да се проветрява и отоплява.

  Парите, похарчени за лечение и постоянно премахване на негативните явления в помещението, значително превишават стойността на монтирането на ветилационната система, което ще ви позволи да икономисвате топлина и електроенергия, не за сметка на здравето на вашите близки.

 19. Какви са предимствата на вентилационна система - рекуператор Прана?

  Вентилационната система - рекуператор Прана е съвременен продукт, който е бил разработен с цел да се ликвидират негативните явления, свързани със „синдрома на болната сграда”: повишена влажност на въздуха, плесен, мухъл, а също така с цел да бъдат създадени комфортни условия за обитаването и труда на хората.

  Ние се съобразихме с целия предишен опит в отрасъла, а също така използвахме собствени иновативни разработки, затова предлаганата вентилационна система има редица неоспорими придимства, а именно:

  • Компактните габарити. позволяват да икономисвате полезната площ (целия работен модул се скрива в дебелината на стената, забелязва се само вентилационната решетка);
  • Бързо и лесно се инсталира. Монтирането може да се осъществи за 2 часа;
  • Меден топлообменик. Медта като метал има висок коефициент на топлопрово-димост. Тя е природен антисептик и вътре в работния модул се създава среда в която не виреят вируси, бактерии, микроби. Медта не ръждясва и не се разваля с времето;
  • Няма материали за допълнителни разходи (филтри и т.н.);
  • Лесна поддръжка. Вентилационната система - рекуператор Прана е самопречистваща се. Веднъж на годината е необходимо да се почисти топлообеника, което отнема 15 минути експлоатационните разходи;
  • Икономисва се значителна електроенергия. Консумацията на електроенергия при максимален режим на работа е 32 – 94 Вт/час, в зависимост от модела;
  • Запазва естествения енергетически състав на въздуха и осигурява „прана” в цялото помещение;
  • Лесна и удобна система на управление. Ветилационната система се управлява с пулта за дистанционно управление или димер (реостатен електрически ключ);
  • Възможност системата да работи без шум при нощен режим;
  • Гаранция 2 години;.
 20. Може ли да се използва вентилационната система - рекуператор Прана като кухненски абсорбатор?;

  Рекуператорът Прана е забранено да се инсталира над огън и да се използва като абсорбатор.

  Може да се използва като допълнителна вентилация в кухнята. При какъвто и да е режим тази вентилационна система винаги ще осигурява с 8% повече обем на притока на въздух отколкото на отведения въздух. Това е важно и добре обмислено условие за работа на вентилационната система, което компенсира работа на съществуващите смукателни канали.

 21. Какви още производители на рекуператори съществуват днес на пазара?

  Днес на пазара са представени различни производители на децентрализирани вентилационни системи за приток и отвеждане на въздуха с рекуперация на топлината като: Mitsubishi Ekectric, Daikin, Inveter, Тефо и др. Трябва да се внимава при избора на такъв род системи, тъй като се появяват производители на нискокачествена продукция.

Въпроси и поръчка

Ако се интересувате от продуктите на нашата фирма, моля обадете се на:

+359 877 470 155 Сергей
Skype: bgprana

или email:

Преимущества рекуператора
 • Система гарантирует высокое качество воздуха;
 • Надежность
 • Автономность (не требует дополнительных расходников);
 • Высокое качество и сбалансированная стоимость;
 • Многофункциональность;
 • Воздухообмен в диапазоне 10-100% производительности;
 • Система Прана адаптирована под все виды помещений.

Мы в социальных сетях