За производителя Прана - Компания ПРАНА
Расчет стоимости
+359 877 470 155
Imeil: bgprana@gmail.com
Skype: bgprana
Други контакти

За производителя

Фирмата ПРАНА е автор и производител на редица съвременни технологии в областта на енергийната ефективности спестяване на енергия и днес в серийно производство са:

- вентилационната система рекуператор Прана;

- система за топлоизолация за сгради Екотемп;

- система за вътрешната топлоизолация на стените Екотемп;

- топло и шумоизолация на стените между помещенията и система за шумоизолация на стените Екотемп.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Екология: никакво замърсяване, опасни материали или съединения, отстраняване на всякакви негативни енергетически въздействия, максимално запазване на природата;

Енергийна ефективност: икономически обосновано спестяване на електроенергия на сградата и максимално обезпечаване на нейната енергийна потребност за сметка на преразпределяне на енергията в околното пространство;

Икономика: използването на ефективните материали, технологии и проектни решения дават превъзходни резултати.

Ние работим на пазара на спестяването на електроенергия повече от 11 години и затова предлагаме проверени с времето енергоспестяващи продукти и системи, които са били проверени не само от украинските потребители, но и от международното съобщество.

Фирмата ПРАНА е участвала в работата на първия международен форум Bauhaus.SOLAR ERFYRT (Германия, 2008г.), където представи „биоенергетическа концепция за комфорта”, вентилационната система ПРАНА и система за топло и шумоизолация Екотемп. Патентованото конструктивно решение на вентилационната система предложено на широката общественост и до сега няма аналогични в света.

През 2010 година вентилационните системи, системи за топлоизолация на стените и междустайните прегради, които ние предлагаме бяха представени на специализираните международни строителни изложения в Жешува (Полша, септември, 2010г.) и във Вроцлав (Полша, декемрви, 2010г.). Също така на изложба за енергийна ефективност GRAZ (Австрия, 2007г.), където бяха признати като най-добрите.

 

ДИПЛОМИ И ПАТЕНТИ 
Dyplomy i patenty  

 

Firma PRANA jest autorem i producentem szeregu nowoczesnych technologii w sferze oszczędności energetycznej, z których obecnie w produkcji seryjnej są: 
- systemy klimatyzacji rekuperator Prana;
- systemy izolacji cieplnej elewacji Ekotemp;
- system wewnętrzenej izolacji ścian Ekotemp;
- ciepło i dźwiękoszczelne przegrody między pokojami i systemy izolacji akustycznej ścian Ekotemp.
Nasze zasady 
Ekologia: żadnych zanieczyszczeń, niebezpiecznych materiałów lub lącz, usunięcie wszelkich negatywnych odziaływań energetycznych, maksymalne zachowanie uzdrowicielskiej mocy natury. 
Efektywność energetyczna: ekonomicznie uzasadniona redukcja strat energetycznych i maksymalnie możliwe zapewnienie jej potrzeb energetycznych drogą redystrybucji energii w środowisku otaczającym.
Ekonomika: wykorzystanie efektywnych materiałów, technologii i rozwiązań projektowych daje doskonałe wyniki. 
Działamy na rynku oszczędności energetycznej już powyżej 11 lat. Dlatego oferujemy Państwu sprawdzone czasem produkty oszczędności energetycznej i systemy, które zostały wypróbowane nie tylko przez użytkowników ukraińskich, a także przez wspólnotę międzynarodową. 
PRANA uczestniczyła w pierwszym forum międzynarodowym Bauhaus.SOLAR ERFURT (Niemcy, 2008r.), gdzie przedstawiła „Bioenergetyczną koncepcję komfortu”; system wentylacyjny PRANA i system cieplnej izolacji akustycznej Ekotemp. Patentowane konstruktywne rozwiązanie systemu wentylacji, zaoferowane szerokiej społeczności do dziś dnia nie ma równych sobie na całym świecie.
W 2010 roku systemy wentylacji, systemy izolacji cieplnej ścian i przegród wewnętrznych, które oferujemy Państwu, zostały przedstawione na międzynarodowych specjalistycznych targach budowlanych w Rzeszowie (Polska, wrzesień 2010) i we Wrocławiu (Polska, grudzień 2010). A także na wystawie, poświęconej efektywności energetycznej GRAZ (Austria, 2007r), gzie one zostały uznane za najlepsze. 
Dyplomy i patenty 
Zasady działania rekupetora PRANA
Zimne powietrze z zewnątrz 
Usunięte powietrze z pomieszczenia 
Miedziany wymiennik ciepła 
Usuwanie ciepłego powietrza z pomiszczeń 
Podgrzane powietrze z zewnątrz 
Strumienie powietrzne przebiegają przez system miedzianych wymienników ciepła, ulokowanych wewnątrz modułu operacyjnego, przy czym są podzielone między sobą zarówno wewnątrz modułu operacyjnego, jaki na „wlocie – wylocie” i nie są mieszane. 
W systemie wentylacyjnym PRANA wypracowane ciepłe powietrze, które wyprowadza się z pomieszczenia, grzeje powietrze zimne, napływające z zewnątrz. A w lecie na odwrót – wychładza.
System nie ma filtrów, a miedziane wymienniki ciepła zabezpieczają dezinfekcję dzięki temu, że przewodowe kanały powietrza są prosto płynne, ich długość jest niewielka, zachowuje się skład jonowy i naturalny komponent energetyczny powietrza „prane”. 
JAK WYNIK:
„Prana” nie tylko wietrzy pomieszczenie, ale także zapewnia dostateczną ilość poprzednio nagrzanego powietrza „zewnętrznego”, które jest nasycone tlenem i jonami naturalnymi. Ponadto ten system pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania w zimie i wychładzania latem dzięki efektywnemu wymiennikowi ciepła.
Główne przewagi rekuperatora PRAHA:
Kompaktowe wymiary: średnica obudowy modułu operacyjnego - 150, 200, 250, 340 mm. Długość regulowano w zależności od grubości ścian. 
Miedziany wymiennik ciepła: po pierwsze dla miedzi jest właściwe doskonałe przenikanie ciepła, po drugie – dzięki temu, że miedź jest antyseptykiem (maksymalnie zbliżona do srebra) w rekuperatorze powstaje środowisko, zapewniające odkażanie powietrza, czyli wirusy, bakterie tracą zdolność do życia. 
Sprawność wynosi do 78 %: osiągalna jest dzięki przechodzeniu strumieni powietrza wylotowych i wlotowych, zmierzonych w przeciwnym kierunku i nie krzyżujących się wzajemnie, przez system miedzianych wymienników ciepła. (rekuperatorów);
Szybkość i łatwość montowania: robi się otwór na zewnątrz, w którym za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki montuje się moduł operacyjny. Istnieją także modułe do montowania bloku wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia (w charakterze bloku wewnętrznego). Widoczne zostają tylko kraty wentylacyjne: jedne – wewnątrz pomieszczenia, drugie – na elewacji. 
Bez materiałów eksploatacyjnych.
Dostępność i łatwość obsługi.
Maksymalny poziom zużycia energii elektrycznej od 32V – 310V, w zależności od modułu. 
Zręczny i łatwy system sterowania: pilot zdalnego sterowania lub opornica.
Bezszumny w reżimie nocnym (seria domowa).
Okres gwarancyjny 2 lata 
Uczciwa i dostępna cena konkurencyjna wg zasady ”cena – jakość”.
Seria modułowa systemów wentylacyjnych PRANA 
Seria domowa 
Dane modułu są stosowane w obiektach o przeznaczeniu domowym (mieszkania, domy jednorodzinne, lokale służbowe, placówki edukacyjne i przedszkola etc.). Obudowa jest izolowana. Podwójne zabezpieczenie przed wydmuchaniem frontalnym. Czynność dodatkowa „mini - dogrzewanie”. Poziom szumu w odległości 3 metrów od urządzenia przy maksymalnym reżimie działania systemu decentralizowanego wentylacji nie przekracza 38 dB, w reżimie „noc” - 25 dB.
REKUPERATOR «PRANA-150»
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 150 mm;
Średnica otworu montażowego - 162 mm;
Długość modułu operacyjnego - od 560 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia - do 60 m2;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 125 m3/h,
wyciąg: 115 m3/h,
w reżimie „noc” - 25 m3/h;
Sprawność  % - 67;
Zużycie energii elektrycznej od 7Wh do 32W/h w zależności od reżimu działania. 
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub opornica.
Funkcja „mini-dogrzewanie”. Dzięki łamanym kanałom miedzianego wymiennika ciepła poziom szumu zmniejsza się w 7-8 razy w porównaniu do poziomu początkowego. 
REKUPERATOR «PRANA-200G»
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 200 mm;
Średnica otworu montażowego - 220 (250) mm;
Długość modułu operacyjnego - od 430 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia - do 60 m2;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 135 m3/h,
wyciąg: 135 m3/h,
w reżimie „noc” - 25 m3/h;
Sprawność  % - 74;
Zużycie energii elektrycznej od 7Wh do 32W/h w zależności od reżimu działania. 
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub opornica.
Funkcja „mini-dogrzewanie”. Dzięki łamanym kanałom miedzianego wymiennika ciepła odbywa się pochłanianie szumu, w 8-9 razy.
Seria półprzemysłowa
Opracowana w celu wyposażenia w wentylacje pomieszczeń o wielkiej powierzchni i/lub z szczególnymi warunkami obsługi, uruchomiona w produkcji seryjnej o odpowiednich właściwościach technicznych. Dany moduł stosowano w obiektach o przeznaczeniu przemysłowo - produkcyjnym (fabryki, zakłady przemysłowe, centra handlowe, kompleksy sportowo – rozrywkowe, baseny, hale rolnicze etc.) 
Рекуператор “Прана-200C”
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 200 mm;
Średnica otworu montażowego - 220 (250) mm;
Długość modułu operacyjnego - od 560 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia - do 120 m2;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 235 m3/h,
wyciąg: 220 m3/h,
w reżimie „noc” - 40 m3/h;
Sprawność  % - 67;
Zużycie energii elektrycznej od 12Wh do 54W/h w zależności od reżimu działania. 
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub opornica.
Funkcja „mini-dogrzewanie”. 
Seria przemysłowa 
Opracowana w celu wyposażenia w wentylacje pomieszczeń o wielkiej powierzchni i /lub z szczególnymi warunkami obsługi, uruchomiona w produkcji seryjnej o odpowiednich właściwościach technicznych. Dany moduł stosowano w obiektach o przeznaczeniu przemysłowo- produkcyjnym ( fabryki, zakłady przemysłowe, centra handlowe, kompleksy sportowo – rozrywkowe, baseny, hale rolnicze etc.) 
REKUPERATOR «PRANA-250»
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 250 mm;
Średnica otworu montażowego - 260 mm;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 650 m3/h,
wyciąg: 610 m3/h,
Sprawność  % - 51-74;
Zużycie energii elektrycznej od 15Wh do 90W/h w zależności od reżimu działania. 
Moduł stosowano w obiektach o przeznaczeniu przemysłowo - produkcyjnym (fabryki, zakłady przemysłowe, centra handlowe, kompleksy sportowo – rozrywkowe, baseny, hale rolnicze etc.) 
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji w warunkach podwyższonej wilgotności przewidziano, że zasilania systemu PRANA – 250 dokonuje się od źródła prądu stałego o +24V.
Podłączenie do sieci prądu zmiennego 220V odbywa się przez AC/DC adapter. Sterowanie systemem zapewnia się za pomocą profesjonalnego bloku sterowania, który jest już wyposażony w adapter do sieci 220V.
System jest przeznaczony do montowania wewnątrz pomieszczenia. W razie konieczności system przewiduje podłączenie długich rogałęzionych wentylacyjnych kanałów wyciągowych i wlotowych (Σδр500pа).
REKUPERATOR «PRANA-340A»
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 340 mm;
Średnica otworu montażowego - 350 mm;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 540 m3/h,
wyciąg: 520 m3/h,
Krotność wymiany powietrza przy jednokierunkowym ruchu wentylatorów: 
wlotów: 1100 m3/h,
wyciąg: 1100 m3/h,
Sprawność  % - 78-54;
Zużycie energii elektrycznej od 30Wh do 110W/h 
w zależności od reżimu działania. 
W razie konieczności system przewiduje podłączenie krótkich
wentylacyjnych kanałów wyciągowych i wlotowych (ΣΔр50па).
System także może być wyprodukowany zarówno w celu 
montowania w ścianie, jak i umiejscowienia wewnątrz pomieszczenia. 
Sterowania systemem dokonywano za pomocą 1 opornicy – (przełącznika rozruchowego),  2. takich opornic lub profesjonalnego bloku sterowania (kompletowano dodatkowo na zlecenie), który pozwala na ustalenie w systemie wentylacyjnego pięciu głównych reżimów działania: pasywnego, rekuperacji zwrotnej, wyciągowego, wlotowego, rekuperacyjnego.
REKUPERATOR «PRANA-340S»
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 340 mm;
Średnica otworu montażowego - 350 mm;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: 1100 m3/h,
wyciąg: 1020 m3/h,
Sprawność  % - 78-48;
Zużycie energii elektrycznej od 80Wh do 310W/h 
w zależności od reżimu działania. 
System pozwala na podłączenie długich rogałęzionych wentylacyjnych kanałów wyciągowych i wylotowych (ΣΔр ≤ 350па).
System także może być wyprodukowany zarówno w celu montowania w ścianie, jak i umiejscowienia wewnątrz pomieszczenia. 
Sterowania systemem dokonywano za pomocą 1 opornicy – (przełącznika rozruchowego),  2 takich opornic lub profesjonalnego bloku sterowania (kompletowano dodatkowo na zlecenie).
Dane techniczne decentralizowanych systemów wentylacji PRANA
Funkcja „MINI-DOGRZEWANIE”
Na zlecenie do serii domowych i półprzemysłowych systemu decentralizowanego wentylacji Prana może dodatkowo być zainstalowana funkcja „mini – dogrzewanie”; co pozwala poszerzyć wachlarz temperatur przy zastosowaniu systemów wentylacji PRANA do -25 º С (-30 °С). 
Funkcja może działać autonomicznie, niezależnie od działania wentylatorów,  włącza się/wyłącza za pomocą pilota zdalnego sterowania. W reżimie pasywnym system może być używany jak „osłona” cieplna. Przy działaniu w temperaturach ekstremalnych może zapobiegać zlodowaceniu wentylatora zewnętrznego. W reżimie „noc” działanie rekuperatora dodatkowo podwyższa temperaturę powietrza wlotowego o 6-7 ºС.
Funkcja „mini – dogrzewanie” dla modełu: domowy, półprzemysłowy
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej Wh 
Reżim „osłona cieplna”
Reżim „noc” / min
Montowanie i instalacja 
Serie domowe i półprzemysłowe 
Montowano w górnej części ściany, graniczącej z przestrzenią zewnętrzną. Robi się otwór przelotowy na zewnątrz o odpowiedniej średnicy, w zależności od modułu, w którym za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki instaluje się moduł operacyjny. W ten sposób cały moduł operycyjny znajduje się w grubości ściany, a widoczne zostają tylko kraty wentylacyjne: jedne – wewnątrz pomieszczenia, drugie – na elewacji. Otwór przelotowy wykonywano pod kątem 3-5 stopni w zewnętrznym kierunku. 
Celem zapewnienia normalnego działania systemu wentylacji trzeba, żeby jej połączenie wylotowe, znajdujące się na zewnątrz, wychodziło za granice ściany na odległości nie mniej niż 10-15mm. Długość modułu operacyjnego odpowiada grubości ściany, gdzie jest planowane montowanie. System wentylacji podłacza się do sieci stacjonarnej o napięciu 220V i częstotliwości 50Hz.
Seria przemysłowa 
Moduły wentylacyjne serii przemysłowej, przeznaczone ku swobodnemu ulokowaniu wewnątrz pomieszczenia, mocowano do powierzchni nośnej za pomocą zacisków i wsporników. Do systemu wentylacyjnego podłączano kanały powietrzne wyciągu i wlotu w zależności od projektu systemu wentylacji. 
Jeśli moduł operacyjny przeznaczono do montowania w ścianie, to w górnej części ściany, graniczącej z przestrzenią zewnętrzną, należy zrobić mały otwór odpowiedniej średnicy o nachyleniu 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym. 
Moduł operacyjny instalowano do otworu za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki. W celu zapewnienia normalnego działania systemu wentylacji potrzebnie, żeby jego połączenie wylotowe ze strony zewnętrznej wychodziło za granice ściany na odległość, zapewniającą swobodny wylot/wyciąg przez kanał wentylacyjny, ulokowany na obudowie systemu wentylacyjnego. 
Na specjalne zlecenie system może być wyposażony w wyloty pod rozgałęzienie wlotowych i/lub wyciągowych kanałów wentylacyjnych wewnątrz pomieszczenia. 
Na specjalne zlecenie produkujemy systemy wentylacyjne o innych danych technicznych. 
Firma „PRANA” zapewni indywidualne podejście do klienta i zawsze jest gotowa do współpracy.

Въпроси и поръчка

Ако се интересувате от продуктите на нашата фирма, моля обадете се на:

+359 877 470 155 Сергей
Skype: bgprana

или email:

Преимущества рекуператора
  • Система гарантирует высокое качество воздуха;
  • Надежность
  • Автономность (не требует дополнительных расходников);
  • Высокое качество и сбалансированная стоимость;
  • Многофункциональность;
  • Воздухообмен в диапазоне 10-100% производительности;
  • Система Прана адаптирована под все виды помещений.

Мы в социальных сетях