Най-добрата система на енергийно-ефективна вентилационна система Рекуператор Прана. - Компания ПРАНА
Расчет стоимости
+359 877 470 155
Imeil: bgprana@gmail.com
Skype: bgprana
Други контакти
Ако на Вас това Ви е познато – Вие имате нужда от вентилация!
Отстранете причината, а не последствията.
Как да решите тези проблеми?
Cистема, която запазва топлина

Рекуператор Прана

 • Инновационная система вентиляции воздуха
 • Запазване на топлината през зимата
 • Кондициониране през лятото
 • Запазване на енергийната съставна част на въздуха

Най-добрата система на енергийно-ефективна вентилационна система Рекуператор Прана.

Най-добрата система на енергийно-ефективната вентилационна система Рекуператор Прана.

Рекуператорът ПРАНА е правоточна вентилационна система с приток и извеждане (притокът и извеждането се осъществяват едновременно (без смесване на въздушните потоци), поставен в корпуса с охранителен АВС пластик с използоване на високоефективен меден топлообменник – рекуператор на въздуха. С помощта на тази система се премахва въздуха, който е замърсен с микроелементи на праха и дима. В също време в помещението се подава чист и пресен въздух от улицата. Влизащия и излизащия въздух минава през различни канали и не се смесва. По времето на вентилация се осъществява предаване на топлина между каналите, която осигурява енергийната ефективност на системата в какъвто и да е период на годината. Така комфорта в помещението ще бъде осигурен с помощта на регулиране на количеството на отделен и постъпаващ въздух.

Принцип на действието на Рекуператора Прана

Трябва да знаем, че когато избираме обикновенна приточна вентилация, през зимата помещението се охлажда.  Това може да се избегне, ако изберете система с рекуперация. Когато топлия въздух минава през тази ситема, той предава през стените на топлообменника  топлината си на студения въздух от улицата. С помощта на вентилационната система  - рекуператор Прана – коефициент ът на утилизация на топлината стига 83%. Едно от най-главните условия на приемане на висококачествен пресен въздух от ПРАНА е липсата на филтри. Това позволява да се получи въздух с коефициент на енергийно качество от 95%  до 97%.

Най-доброто решение – Рекуператор Прана!

Главната цел на разработката на вентилационната система на рекуператора Прана беше максимално съхранение на енергийните свойства на въздуха. Освен това трябваше максимално и ефективно да се използва (утилизира) топлия въздух, и затова тук беше инсталиран високоефективен топлообменник – рекуператор на топлината. Отказване от инсталирането на филтър в тази вентилационна система позволява максимално да се повиши качеството на въздуха, защото филтъра дава въздушна дейонизация и става източник на биологични замърсявания. Предвид това, че въздуха е тънка материя, почистването на която е невъзможно, а «дезинфициране» все пак е необходимо, разработчиците на рекуператора ПРАНА използоваха материали, технически решения и технологии, запазващи естествените (природни) свойства на материалите. Накрая се получи система, която позволява създаване на чист въздух с активно обеззаразяване, съчетано със запазване на всичките енергийни съставни части, в т. ч. йонния състав и „тънки” енергии.

 

Въздухът е такъв, какъвто е на улицата, и това позволява създаване на комфорт в помещенията, предвид по-малките обеми на въздухообмена. При това получаваме ефективно запазване на енергията. Разбира се, че «приемлива» вентилация «спестява» до 30% от отоплителния бюджет, а през лятото – до 70% от разходите за кондициониране. За сметка на използване на ефективната система на рекуперация – рекуператора на топлината – разходите на климатизацията значително (в пъти!) се намаляват. Гарантира здрав микроклимат в помещението – стени без гъбички, сухи прозорци!

рекуператор

Якісне повітря

Често чуваме: че е необходим чист въздух и разбираме – без чист въздух е заникъде. Проблемите с вентилирането са като въпрос на живот и смърт, винаги ги е имало, има ги и ще ги има, тъй като са актуални. Разбира се, ако искаме да бъдем здрави и да бъдем щастливи, необходимо е да мислим занапред, т.е. за запазване на имунитета. Ще забележим, че нашият организъм, по принцип иска не толкова много: природен, енергийно качественен въздух, чиста вода и здравословно хранене.

 Вентилационната система рекуператор Прана - е вариант за решение на проблемите с вентилацията, предвид физиологията на дишането, и преди всичко, за сметка на запазване на енергийните съставни части на въздуха. Накратко ще разгледам, какво ни дава рекуператора на системата «ПРАНА»?

Съвременен метод на запазване на енергията – това е рекуператор на топлина.

Съвременен метод за запазване на енергията – това е рекуператора на топлина.

Днес става много популярна рекуперацията (в превод от английски recuperation – обратно получаване). С помощта на този процес използването на рекуператора на топлина свободно може да запази до 78% топлина, която се губи при вентилирането. Освен това, през лятото може същественно да се запази «животворната хладина» на кондиционера, което е изгодно два пъти: да сравним «хладина» ние можем, ако сложим кондиционер с много пъти по-малка мощност (икономия на оборудване), после – икономия на електроенергия при неговото използване (рекуператора Прана поглъща средно до 30 Вт/час).

През периода на технологиите на «пластмасови» прозорци много хора от своя личен горчив опит се запознават с проблеми на алергията, астмата и други болести, свързани с дихателната система. Също така ситуацията се утежнява и с това, че болестта постига не само хората, но и самите помещения, в които се появява мухъл и гъбички по стените. Разбира се, че живота в такива помещения става нездравословен, често пъти опасен, за нашето здраве. Във връзка с ползване на вентилацията редовно възниква въпросът: каква трябва да бъде «правилната» вентилация и какви рекуператори могат да решат проблемите, с осигуряване на качествен въздух?

Отговора на този въпрос е двусмислен: най-доброто решение на горепосочените проблеми на деня е правоточна децентрализирана вентилационна система с рекуперация – рекуператор на въздуха.

Съставните части, които правят рекуператорите Прана най-добри:

 • Запазване на естествените качества на въздуха и изпълване на помещението с въздуха «пране»;
 • меден топлообменник - рекуператор на топлината. Медта е природно дезинфекционно средство, което предотврътява събирането на бактериите вътре в работния модул. Освен това, медта е материал, който не ръждясва и не се разваля;
 • абсолютно отсъствие на филтри, което премахва техническото обслужване и намалява разходите за материали;
 • има компактни размери, благодарение на които забелязваме само вентилационната решетка, защото целия работен модул и рекуператора са скрити в дебелината на стената;
 • лекота на монтажа. Специалистите инсталират рекуператора на въздух за два часа без без разрушаване на стените при поставяне;
 • значителна икономия на електроенергия;
 • лекота на обслуживането;
 • Лесна за управляване система с помощта на дистанционен пулт или реостатен прекъсвач;
 • отсъствие на шум, което може да се получи, когато рекуператора се привежда в нощен режим;
 • гаранции на качеството;
 • достъпна и справедлива цена на рекуператорите в конкурентно съотношение «цена-качество»;
 • едновременен и извеждане на въздуха;
 • В моделите на битовата серия количеството на притока преобладава над извежданотонад извежданото количество на въздуха и се предотвратява обратната тяга;
 • Един Рекуператор Prana е достатъчен в помещенията и компенсира работата на вентилационния канал на кухнята и на банята. При реверсни вентилатори, за да се избегне отравяне с горими продукти са необходими ДВА на едно помещение.

На сайта bgprana.org Вие имате възможност да видите всички модели  на рекуператорите Прана в три серии::

Рекуператорът е нужен на всички, които се грижат за своето здраве, и също могат и искат да вложат правилно парите си!

рекупертор рекупертор рекупертор рекупертор

Лесен монтаж. Специалистите инсталират рекуператора на въздух за 2 часа без разрушаването на стените при поставяне.