Монтаж Прана - Компания ПРАНА
Расчет стоимости
+359 877 470 155
Imeil: bgprana@gmail.com
Skype: bgprana
Други контакти

Монтаж и инсталиране

НА БИТОВА И ПОЛУПРОМИШЛЕНА СЕРИЯ

mounting    

Монтира се в гораната част на външната стената. Прави се през стената отвор към улицата със съответния диаметър, в който върху монтажната пяна или друг уплътнител се поставя работния модул. По този начин целия работен модул се намира вътре в стената, а забележими остават само вентилационните решетки: едната вътре в помещението, а втората – върху фасадата. Отвора се прави под ъгъл 3-5 градуса по посока към улицата. За осигуряване на нормална работа на вентилационната система е необходимо, тръбичката която минава през изходния отвор да се показва от стената на разстояние не по-малко от 10-15мм. Дължината на работния модул съответства на дебелината на стената, където се планира монтажът. Вентилационната система се включването към стационарна мрежа с напрежение 220 Вт и честота 50 херца.

ПРОМИШЛЕНА СЕРИЯ

Вентилационните модули на промишлената серия са предназначени за монтаж в средата на помещението и се закрепват за носещата повърхност с помощта на кронщейни. Към вентилационната система се включват въздуховоди за притока и оттока в зависимост от проекта на вентилационната система.

                               
Ако работния модул е предназначен за монтаж в стената, то в горната част на външната стена е необходимо да се направи отвор със съответния диаметър под наклон 3-5 градуса по посока към улицата. Работния модул се поставя върху монтажната пяна или върху друг уплътнител. За осигуряване на нормална работа на вентилационната система е необходимо изходната тръбичка която минава през стенния отвор да се показва от стената на такова разстояние, че да обезпечи свободния приток / отток през вентилационния канал, който се намира в корпуса на вентилационната система.

industrial series


    

По поръчка системата може да се комплектова с изходи за каналите за притока и оттока вътре в помещението. По поръчка изготвяваме вентилационни системи с други технически характеристики.

Въпроси и поръчка

Ако се интересувате от продуктите на нашата фирма, моля обадете се на:

+359 877 470 155 Сергей
Skype: bgprana

или email:

Преимущества рекуператора
  • Система гарантирует высокое качество воздуха;
  • Надежность
  • Автономность (не требует дополнительных расходников);
  • Высокое качество и сбалансированная стоимость;
  • Многофункциональность;
  • Воздухообмен в диапазоне 10-100% производительности;
  • Система Прана адаптирована под все виды помещений.

Мы в социальных сетях