Информация и упътване - Компания ПРАНА
Расчет стоимости
+359 877 470 155
Imeil: bgprana@gmail.com
Skype: bgprana
Други контакти

Информация и упътване

Съществуват много способи за отопление на жилището с електрическа енергия. Един от вариантите е котел  с водонагревател. Принципа на работа  е следния: хромови нишки с високо съпротивление се нагряват и предават топлина на серпентината която загрява топлоносителя, който загрява водата в котела. Но защо да не бъде по лесно и по просто? С примитивни електроди от две бръснарски ножчета съединени помеждуси с кабел и включени в електричеството. Именно така действат електродните котли.

Как са се появили електродните котли?

Такива устройства като електродните котли са създадени още в средата на миналото столетие в военният завод за подводници към флота на СССР, в часност това било  за отопление на отсеците в подводниците където се намират дизиловите двигатели. Такъв прибор по това време напълно съответствал на всички условия и изисквания на поводния флот, а също и доволно малките размери в сравнение с обичайните котли. На тях не им трябва  аспиратор и не шумят по време на работа. За загряване на топлоносителя не им е нужно морска вода която се е използвала преди. В 90-те започнало съкращатаване на воения флот и така се прекратила необходимостта от такива котли.

Първата така наречена гражданска версия на отопление с електроден котел била създадена от инженерите А.П. Ильин и Д.Н. Кунков. За своето изобретение инженерите получили патент в 1995 г.

Така ние виждаме електродните котли от съвременен вид - това устройство което било доведено до съвършенство неотдавна. В нашата съвременност такива прибори се използват с голяма популярност в битови условия.

Какъв е принципа на работа?

Йонните котли за отопление работят на основата на пряко взаимодействие на топлоносителя който се намира в пространството между анода и катода и электрическия ток. При включване, електричекия ток преминава през топлоносителя. Положителните и отрицателните йони започват да се движат хаотично. Положителните се движат към отрицателно заредения електрод, а отрицателните към положително заредения електрод. За това, че йоните се движат постоянно и срещат съпротивление топлоносителя се нагрява бързо. Електродите постоянно сменят заряда си от положителен на отрицателен. За 1 секунда се сменят 50 пъти: така всеки електрод 25 пъти ще бъде анод и 25 пъти катод. Те се включват и променят при 50 херца.

Благодарение на факта, че електродите така често си сменят заряда, не позваляват на водата да се раздели на кислород и водород. За електролита е нужен постоянен ток. Колкото повече се увеличава температурата в котела се увиличава и налягането. Именно налягането предизвиква процеса на циркулация у топлоносителя, така електродите не участват непосредствено в нагряването на водата не се нагряват.
Важно условие за коректната работа на котела е съпротевлението на Омове във водата, нивото им не трябва да надвишава 3000 Ом с температура 15 градуса.

Този топлоносител трябва да съдържа в състава си определено количество соли. Не трябва да забравяме, че първоначално такива котли се използвали с морска вода. Така, че ако напълним котела с дестилирана вода  то тя няма, да се нагрее - там просто няма да има електрическа верига между електродите.Характеристика на електроден котел за отопление:


 

  • Преди всичко това е високия КПД стремейки се около 100%
  • Доволно малък размер при висока мощност в сравнение с други видове котли
  • Няма такъв елемент "аспиратор"
  • Котела може сам да увеличава налягането в системата за отопление
  • Няма опасност от авария когато няма достатъчно течност в котела. Той просто ще прекъсне работа, няма да има електроверига между електродите
  • Поради малката инертност има възможност за ефективно управление на температурните режими. В резултат на което работата на котела има по малко разходи, а температурата в помещението ще бъде постоянно такава каквато е зададена от контролния панел
  • Промяната на напрежението не е опасно за йонния котел - просто се изменя мощността
  • Техническите им характеристики позваляват да се монтират като допълнителен източник за топлоенергия, а също могат да се монтират няколко такива котли едновременно
  • Тези котли са безопасни и екологично чисти

 

Въпроси и поръчка

Ако се интересувате от продуктите на нашата фирма, моля обадете се на:

+359 877 470 155 Сергей
Skype: bgprana

или email:

Мы в социальных сетях